Nieuws

DekaMarkt sponsort initiatieven in de buurt

De plaatselijke scouting, de lokale sportclubs, de basisschool uit de buurt? Wie verdient een financieel steuntje in de rug voor een activiteit of investering? Die vraag stelde DekaMarkt aan haar klanten. Het antwoord kwam in de afgelopen maanden. Zaterdag 1 december ontvingen de geselecteerde initiatieven de cheque met het sponsorbedrag. DekaMarkt had per deelnemend filiaal € 5000,- beschikbaar gesteld.

DekaMarkt vindt lokale betrokkenheid belangrijk. Tijdens de sponsoractie ‘Samen sterk voor onze buurt’ riep DekaMarkt klanten op om buurtinitiatieven aan te dragen en stelde € 5000,- beschikbaar om te verdelen onder deze lokale initiatieven. Zes weken lang konden klanten van DekaMarkt Beverwijk (Spoorsingel), Santpoort-Zuid en Santpoort-Noord, Haarlem (Planetenlaan) en Uitgeest in de winkel stemmen op het buurtinitiatief dat zij een warm hart toedragen.

 

In Beverwijk Spoorsingel ging natuurspeeltuin Moby Dick er met het grootste geldbedrag vandoor. In Santpoort-Zuid werd de Scouting Bos en Duin hiermee verrast, in Santpoort-Noord Inloophuis Kennemerland. De Artisklas Haarlem mocht in Haarlem de cheque met de hoogste waarde in ontvangst nemen. In Uitgeest tot slot eindigde Zwembad De Zien op de eerste plek. In totaal werden er in deze regio 26 lokale initiatieven beloond met een geldbedrag.

 

In totaal deden 16 winkels van DekaMarkt en 76 buurtinitiatieven mee. Op www.dekamarkt.nl/meer-dekamarkt/samen-sterk staat een overzicht van de verdeling van het sponsorbedrag per deelnemende winkel.


Actie
Van 7 oktober tot en met 24 november 2018 ontvingen klanten bij elke € 10,- aan boodschappen een sponsorvoucher met daarop een unieke code. Door de voucher te scannen bij de sponsorzuil in de winkel konden klanten stemmen op het buurtinitiatief van hun keuze. Aan het einde van de actie is op basis van het aantal toegekende stemmen het bedrag van € 5.000,- naar rato over de deelnemende buurtinitiatieven verdeeld.