Nieuws

Status parkeergarage DekaMarkt Wormerveer

Op 18 september 2018 is een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage boven de DekaMarkt in Wormerveer ingestort. De oorzaak blijkt een stalen ligger, die bezweken is.

Na de instorting van de parkeergarage is de DekaMarkt meteen ontruimd. Daarna heeft de gemeente Zaanstad aangegeven dat zij van mening is dat sprake was van een zodanig onveilige situatie dat de supermarkt gesloten dient te blijven.

Huidige status
Pieter Rozendaal, directeur DekaMarkt: “Er wordt nog steeds onderzoek door de eigenaar van de parkeergarage verricht naar de gevolgen van de instorting, de te treffen maatregelen en de veiligheidssituatie. Het is natuurlijk ons streven om de winkel zo snel als mogelijk te openen indien de veiligheidssituatie dat toelaat”.

Over deze datum is DekaMarkt in gesprek met de gemeente Zaanstad. Als toezichthouder dient de gemeente erop toe te zien dat de medewerkers en de klanten van DekaMarkt veilig in het gebouw aanwezig kunnen zijn. De gemeente zal in kaart moeten brengen en onderbouwen of, ondanks een aantal reeds getroffen bouwkundige maatregelen, (nog) sprake is van een onveilige situatie.

Omdat de gemeente Zaanstad tot op heden niet heeft aangetoond dat de veiligheidssituatie in de supermarkt niet in orde is, heeft DekaMarkt nu zelf een onafhankelijk deskundige gevraagd om de situatie te beoordelen en te onderzoeken of en wanneer de supermarkt kan worden heropend. 


Medewerkers

De medewerkers die aanwezig waren tijdens het incident hebben allen hard mee gewerkt om het filiaal te ontruimen en de aanwezige klanten op te vangen. Pieter Rozendaal: “Zonder deze hulp was ons dat nooit gelukt in dit korte tijdsbestek. Gezien de huidige situatie in het filiaal, hebben wij een beroep moeten doen op de flexibiliteit van alle medewerkers van DekaMarkt Wormerveer. Iedereen is  daardoor aan het werk in één van onze andere filialen. Ik ben alle medewerkers enorm dankbaar voor hun inzet, betrokkenheid en flexibiliteit”.