MVO

 

 

MVO-ambities Detailresult

Voeding: duurzaam en gezond

Vanuit onze slagerij en bakkerijen leveren we graag gezond voedsel dat is geproduceerd met minimale schade voor mens en milieu. Daarom zijn wij er trots op dat wij in onze slagerij de keten van vleesproductie in eigen beheer hebben. Zo komt een groot deel van ons vlees van eigen veebedrijven en kunnen we toezien op het welzijn van de dieren én de constante, hoge kwaliteit. Vlees en brood: onze ambitie is gericht op het aanbieden van een duurzame en gezonde voeding.


MVO Detailresult Groep assortiment 

Milieu: slimmer gebruik van resources

Transport, koeling, productie, verwarming... Als het gaat om aandacht voor het milieu streven we ernaar de impact op het klimaat te verkleinen met een focus op duurzaam transport en energieverbruik. Natuurlijk gebruiken we zo min mogelijk papier, recyclen we waar mogelijk en scheiden we ons afval. Ook bestaat een deel van het wagenpark al uit hybride dieselvrachtwagens en zorgen wij door betere logistiek bij de bevoorrading dat onze vrachtwagens aanzienlijk minder kilometers hoeven te rijden. Allemaal kleine stapjes naar een beoogd groot resultaat. Daarnaast hebben we duidelijke doelen geformuleerd die erop gericht zijn om bij innovatie en ontwikkeling de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

 

MVO Detailresult Groep Milieu

Medewerkers: inzet op duurzame inzet

Detailresult gaat in gesprek met medewerkers om te zorgen dat onze medewerkers prettig kunnen werken gedurende hun hele loopbaan. We letten op gezondheid en vitaliteit, zodat ze hun werk fysiek en mentaal volhouden op de lange termijn. Dit doen we door te kijken of medewerkers het werk aan kunnen en interessant blijven vinden. En zonodig door te kijken of er een betere werkplek te vinden is. Binnen de organisatie. Of soms zelfs bij een ander bedrijf. 


MVO-Detailresult Groep_medewerkers