Organisatie

DRG is een holding met daaronder een aantal divisies. De supermarktketens Dirk van den Broek en DekaMarkt (inclusief World of Food), DRL (logistieke afdeling), Detailresult vastgoed, DRP (productie) en DRS (de centrale organisatie) zijn de zes divisies. Zij rapporteren aan de holding, de NV. In de hiërarchische structuur is er een hoofddirectie, de raad van bestuur. Bart Oprel (CFO) is de statutaire bestuurder. Hij rapporteert aan de RvC.

Governance

Wanneer het gaat om het bestuur en toezicht op de organisatie kent Detailresult Groep drie formele organen.

 

Om te beginnen de algemene vergadering van aandeelhouders. Afgevaardigden van beide families zijn hierin vertegenwoordigd.


Daarnaast is er de raad van commissarissen, bestaande uit vier onafhankelijke commissarissen.

 

De dagelijkse leiding valt onder verantwoordelijkheid van de hoofddirectie, Bart Oprel (CFO).

 

Als derde formele orgaan is er de ondernemingsraad. Deze bestaat uit tien personen met twee vertegenwoordigers uit elk bedrijfsonderdeel.

 

Directie en bestuur

Detailresult Groep is de overkoepelende organisatie van diverse vernieuwende winkelformules en is opgedeeld in meerdere bedrijfsondernemingen. Detailresult Logistiek is verantwoordelijk voor distributie van het assortiment. De vestigingen van alle winkelformules en kantoren wordt geregeld door de afdeling Vastgoed. Detailresult Productie levert voornamelijk versproducten zoals brood en vlees aan de winkels van Dirk en DekaMarkt.

De afdeling Detailresult Services verzorgt zaken als ICT, HR, finance & control en commercie. De dagelijkse leiding van de groep valt onder verantwoordelijkheid van de hoofddirectie, Bart Oprel (CFO). Samen met de directeuren van de diverse business units vormen zij het managementteam van de Detailresult Groep.