Privacyverklaring

Privacyverklaring van Detailresult

Augustus 2023, versie 4.0

 

Dit is de privacyverklaring van Detailresult B.V. hierna te noemen Detailresult. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken van gebruikers op onze websites, hierna te noemen digitale kanalen. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons van belang. Detailresult handelt in alle gevallen overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Hierna is te lezen in welke gevallen en op welke manier Detailresult persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt, hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd en daarnaast wat de beoogde bewaartermijnen zijn. Tot slot wordt aangegeven hoe u uw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht van inzage.


Omdat wij onze dienstverlening en digitale kanalen steeds willen verbeteren, kan deze privacyverklaring ook veranderen. De meest recente versie zal altijd zichtbaar zijn op onze digitale kanalen. Wij raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie.


Detailresult is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de zin van de wet, de AVG, is Detailresult verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op alle diensten die Detailresult verricht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.


Via onze website kunt u doorklikken naar de formule websites van Dekamarkt.nl of Dirk.nl. Detailresult is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites en dus is deze privacyverklaring om die reden niet van toepassing op het gebruik van deze andere websites. Voor meer informatie over hoe deze partijen uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar de privacyverklaring op hun websites. 


1. Inleiding


1.1 Persoonsgegevens

Zoals hierboven beschreven bevat deze privacyverklaring informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Maar wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Op basis van die gegevens is het mogelijk om u te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn namen, adressen of telefoonnummers.


2. Welke persoonsgegevens verwerkt Detailresult?

Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld ten behoeve van bezoekersregistratie. Maar ook wanneer u onze website bezoekt of één van onze locaties bezoekt of mailt, verwerken wij persoonsgegevens. Hierna wordt in meer detail uiteengezet in welke gevallen dit gebeurt en op welke wijze.


2.1 Bezoek aan bedrijfslocaties

Wanneer u een van onze bedrijfslocaties bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens in relatie tot de bezoekersregistratie. Wij registreren in dat geval uw naam en handtekening. Het verwerken van deze gegevens is voor ons verplicht omdat wij moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsstandaarden/certificaten waaronder FSSC certificering.


2.1.1 Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar.


2.2 Camerabeelden

Al onze bedrijfslocaties zijn uitgerust met beveiligingscamera’s. Wij hebben belang bij het gebruik van deze beveiligingscamera’s, omdat het doel van deze camera’s is het beschermen van onze eigendommen, onze medewerkers, maar natuurlijk ook in het belang van uw eigen veiligheid. Bij betreding van onze bedrijfslocaties wordt u op de aanwezigheid van deze camera’s geattendeerd.


2.2.1 Hoe lang bewaren wij camerabeelden?

De camerabeelden die wij maken, worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij beelden van belang zijn voor een politieonderzoek. Als dit laatste het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als dat het politieonderzoek gaande is. Daarna zullen de beelden alsnog verwijderd worden.


2.3 Bezoek aan de website

Wanneer u de website van Detailresult bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van u, zoals uw IP-adres en gegevens over hoe u gebruikmaakt van onze websites, om onze websites te laten functioneren en ook om deze technisch te kunnen beheren.


3. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Detailresult een strikt beleid als het hier om gaat. We hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy-bewustzijn. Ook zijn onze systemen en applicaties beveiligd volgens de laatste beveiligingsstandaarden.


4. Rechten uitoefenen

Wij vinden het belangrijk dat u de rechten die u heeft op basis van de AVG kunt uitoefenen, zoals bijvoorbeeld het recht van inzage. Daarom kunt u gemakkelijk een e-mail sturen naar privacy@detailresult.nl.


5. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Detailresult vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw privacy. Ook al doen wij er alles aan om dit bereiken en zo te houden, en klachten en opmerkingen graag persoonlijk met u bespreken, kan het natuurlijk zo zijn dat u niet tevreden bent. Mochten wij hier samen niet uit kunnen komen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.